Sản phẩm mới

Pin mặt trời LG


LOADING IMAGES
Tấm pin năng lượng mặt trời LG Neon 2 LG345N1C(W)-L5

Tấm pin năng lượng mặt trời LG Neon 2 LG345N1C(W)-L5

Tấm pin LG Neon2 - 345W LG345N1C(W)-L5 
Xuất xứ: Hàn Quốc.
Công suất: 345W 60cell , sử dụng công nghệ N-type Mono cao cấp.
Hiệu suất: 20.0%
Kích thước : 1700 x 1016 x 40 mm
Khối lượng: 18 Kg
Công nghệ N-type là cell dùng hợp chất Silicon + Phospho, 12 Busbar. 
Bảo hành: 25 năm vật lý.
Bảo hành hiệu suất: >90.1% sau 25 năm.

Liên hệ

Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

Tấm pin LG Neon2 - 345W LG345N1C(W)-L5 
Xuất xứ: Hàn Quốc.
Công suất: 345W 60cell , sử dụng công nghệ N-type Mono cao cấp.
Hiệu suất: 20.0%
Kích thước : 1700 x 1016 x 40 mm
Khối lượng: 18 Kg
Công nghệ N-type là cell dùng hợp chất Silicon + Phospho, 12 Busbar. 
Bảo hành: 25 năm vật lý.
Bảo hành hiệu suất: >90.1% sau 25 năm.

Greensun solar can provide customized solar system solutions,including grid-tie, off-grid and hybrid storage solar energy systems.

Copyright © Limited All Rights Reserved

0778202444